הפעל נגישות

אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי במסגרתו בית המשפט לענייני משפחה ממנה לאדם (חסוי) אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו.

 

מתי משתמשים בהליך זה?

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, רכוש ודין (ביחד או לחוד) מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ברגע שאדם אינו מסוגל לקבל החלטות בנוגע לגופו ולרכושו, מפאת מצבו הבריאותי (פיזי או נפשי) וקיים צורך למנות לאותו חסוי אפוטרופוס אשר יקבל את ההחלטות במקומו, עבורו ולטובתו.

 

את מי בית המשפט ממנה כאפוטרופוס?

בית המשפט יכול למנות אדם אשר מוסכם על הצדדים המעורבים בהליך (נפוץ יותר בן משפחתו של החסוי) או אדם שאינו מוסכם על כולם, בתנאי שבית המשפט בודק את התאמתו של אותו אדם לתפקיד האפוטרופוס. לבית המשפט קיימת הסמכות למנות אפוטרופוס ניטראלי, שאינו חלק ממשפחת החסוי.

 

כיצד מגישים את הבקשה?

את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו. יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של החסוי, במידה ומי מבני משפחתו הקרובה של החסוי אינם מעוניינים להתמנות כאפוטרופוס לחסוי יהא עליהם להגיש הסכמתם למינוי. לבקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי קשיש מפאת מצב הרפואי נצרף חוו"ד מרופא המשפחה או רופא פסיכוגריאטר בדבר מצבו הרפואי והקוגנטיבי של החסוי המצדיקה את המינוי. כמובן בקשת מינוי אפוטרופוס המוגשת לביהמ"ש כרוכה בתשלום אגרה, אך ניתן בד בבד עם הגשת הבקשה להגיש בקשה נוספת לפטור מאגרה.